Linh dị

Truyện linh dị là thể loại truyện kịnh dị ma quái trong đó nhân vật chính có thể có những kỹ năng đặc biệt đi kèm với phép thuật