• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Vạn Biến Hồn Đế
Chương 258: Phồn Tinh
Kive cười giễu nói. Không một ai đáp lại hắn. Kive cũng không hy vọng bọn họ sẽ ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Tác còn non tay, nếu có sai chính tả thì hy vọng mọi người bình luận nhắc nhở, ta sẽ sửa ngay!