• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 285: Orb lôi năng
Những viên đạn này nhiều lắm chỉ làm tổn thương da thịt, còn chưa đủ tư cách thương đến xương ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Tác còn non tay, nếu có sai chính tả thì hy vọng mọi người bình luận nhắc nhở, ta sẽ sửa ngay!