• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 290: Tồn tại nguy cơ
Có thể thấy được, cảm xúc của Lão Hồn có chút thấp. Cũng có thể hiểu được. Nhà ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Tác còn non tay, nếu có sai chính tả thì hy vọng mọi người bình luận nhắc nhở, ta sẽ sửa ngay!