Đế Cuồng
 • 719
  Chương
 • 8
  Chương/tuần
 • 114.5K
  Lượt đọc
 • 563
  Cất giữ
4.94/5(20 đánh giá)